Åpen Seter

Kvart år arrangeres det åpen seter på Rustom Seter.

Det er fast dag. 2. søndag i august.

I 2018 blir det ÅPEN SETER den 12. august. Fra kl. 12.00 til 16.00.

Av aktiviteter har vi bl. annet tjærebrenning, ljåslått og hesjing.

Det er mulighet for å være med å lage seg gode såler av kurompetaggel.

Det lages rømmegrøt og vafler av mjølk og fløyte/rumme fra setras egne dølakyr.